Bul-Flower
PRIVACY STATEMENT BIBAKADO

Inhoudsopgave
 1. Inleiding
  • We vinden jouw privacy belangrijk
  • Wat zijn 'persoonsgegevens'?
  • Wat betekent het ‘gebruik’ van persoonsgegevens?
  •         
 2. Waarvoor gebruiken we welke gegevens?
 • Gebruik van je gegevens bij het plaatsen van een bestelling
   1. Je bestelling
   2. Je orderbevestiging
   3. Je factuur
   4. Klantcontactgeschiedenis
 • Gebruik van je gegevens als je gebruik maakt van je privacyrechten of klachten hebt
   1. Documenteren van je privacyrechten
 • Gebruik van je gegevens om wettelijke verplichtingen na te komen
   1. Nakomen overige wettelijke verplichtingen
Overig gebruik van je gegevens
   1. Kwaliteit dienstverlening en beveiliging
 
 1. Cookies op onze website en apps
  • Functionele cookies
  • Analytische cookies
  • Cookies accepteren of weigeren
  • Hoe kun je cookies zelf verwijderen?
 
 1. Met wie delen we jouw persoonsgegevens? 
 • Soorten ontvangers
   
 1. Jouw privacyrechten
 • Hoe kun je jouw privacyrechten inroepen?
 • Inzien
 • Aanpassen
 • Verwijderen
 • Beperken
 • Bezwaar maken
 • Overdragen gegevens
 1. De beveiliging van persoonsgegevens
 • Geen toegang voor onbevoegden
 • Meldplicht Datalekken
 • Zwakke plek gezien?
   
 1. Vragen of klachten
 • Hoe kan ik contact opnemen met Bibakado?

1. Inleiding
In dit privacy statement lees je hoe Bibakado omgaat met jouw persoonsgegevens. Hoe weet je bijvoorbeeld welke gegevens we van jou hebben? Waarom we die gegevens nodig hebben? Hoe lang bewaren we die gegevens? De antwoorden op deze vragen kun je in dit privacy statement vinden.

Met Bibakado bedoelen we in dit privacy statement de webwinkel www.bibakado.nl. Dit is een handelsnaam welke wordt gevoerd door Bianca Pierhagen – van Cleef, gevestigd aan de Porta Toga 13 in Houten.

We vinden het erg belangrijk om netjes met persoonsgegevens om te gaan. Daarom lees je in dit statement wat Bibakado doet om jouw persoonsgegevens te beschermen. Heb je na het lezen nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Contactinformatie vind je in hoofdstuk 7 van dit privacy statement.

We vinden jouw privacy belangrijk
 • We vinden het belangrijk om netjes met jouw persoonsgegevens om te gaan. We houden ons aan de wet.
 • Bibakado neemt geschikte maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik.
 • Bibakado verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan 'derde partijen': andere partijen dan Bibakado en jijzelf.

Wat zijn 'persoonsgegevens'?
In dit statement gebruiken we verschillende begrippen. Het is belangrijk dat je begrijpt wat we met die begrippen bedoelen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect terug te brengen zijn tot jouw persoon. Denk aan je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

In de meeste gevallen heb je Bibakado je persoonsgegevens verstrekt door een bestelling te plaatsen. Als je een bestelling bij ons plaatst dan staan deze gegevens op je bestelformulier:
         •        naam
         •        adres
         •        e-mailadres
         •        telefoonnummer
        
En als je contact met ons hebt opgenoen via facebook kennen we ook je facebook account.

Wat betekent het 'gebruik' van persoonsgegevens?
Het gebruiken van persoonsgegevens is heel breed. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen, lezen, verzenden, bewaren, opzoeken, met elkaar in verband brengen of delen met partijen die diensten voor Bibakado uitvoeren. Bibakado is vaak zelf verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens.2. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens? En welke gegevens zijn dat?
Bibakado gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Maar we mogen dat niet zomaar doen. Om jouw persoonsgegevens te mogen gebruiken, hebben we altijd tenminste één 'grondslag' nodig: een goede reden.

Bibakado heeft je persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. In de meeste gevallen zal dit zijn dat je een bestelling bij ons hebt geplaatst en dat wij deze bestelling aan jou verzenden. Daarvoor hebben we je adres bijvoorbeeld nodig, en je telefoonnummer en/of e-mail adres om je te kunnen bereiken als er onverhoopt vragen zijn over je bestelling.

Verder kunnen wij je persoonsgegevens alleen gebruiken met duidelijke toestemming van jou, of in situaties waarbij sprake is van een wettelijke verplichting.

Hieronder vind je een lijst met soorten persoonsgegevens en waarvoor we die gebruiken. Ook kun je steeds de reden lezen waarom we deze gegevens gebruiken. Tot slot geven we aan hoe lang Bibakado jouw gegevens bewaart: de 'bewaartermijn'.

Gebruik van je gegevens bij het plaatsen van een bestelling
A. Je bestelling
Doel Om welke gegevens gaat het? Reden Bewaartermijn
Om een product te kunnen ontvangen dien je een bestelling te plaatsen via www.bibakado.nl. We sluiten dan een overeenkomst. Zodra je de bestelling betaald hebt wordt het product voor je gemaakt en aan je verzonden met jou. Om het product te kunnen verzenden met een koerier hebben we je naam en adres nodig. Omdat we ook contact met je op willen nemen als er vragen zijn over je bestelling, vragen we je ook om je e-mail adres en telefoonnummer.
 
Voor de levering:
Je naam en je adres

Om contact met je op te kunnen nemen: Je telefoonnummer en e-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst. Maximaal 2 jaar
 

B. Je orderbevestiging
Doel Om welke gegevens gaat het? Reden Bewaartermijn
Heb je een bestelling geplaatst, dan stuur ik je per e-mail de orderbevestiging. Hierop staat ook het bedrag van je order vermeld. Zo weet je zeker dat je bestelling in goede orde is ontvangen en uitgevoerd gaat worden. Naam, adres Uitvoering van de overeenkomst.
 
Maximaal 2 jaar
 

C. Je factuur
Doel Om welke gegevens gaat het? Reden Bewaartermijn
Je ontvangt een ten naam gestelde factuur. Deze voldoet aan de eisen die de belastingdienst stelt aan de opmaak van een factuur.
 
Naam, adres, woonplaats,
 
Uitvoering van de overeenkomst. Maximaal 7 jaar.
 

D. Klantcontactgeschiedenis
Doel Om welke gegevens gaat het? Reden Bewaartermijn
Het kan zijn dat je contact met ons hebt opgenomen. Je kunt bijvoorbeeld via het contactformulier op de website een vraag sturen of contact hebben opgenomen via social media. Om je zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen, bewaren we die communicatie voor het geval er nog nader contact nodig is. Zo kunnen we eenvoudig en snel terughalen hoe wij eerdere vragen van jou hebben beantwoord. Je hoeft een klacht dus niet twee keer uit te leggen en we kunnen je sneller helpen. Contractgegevens, gespreksnotities, de doorgegeven informatie via contactformulier, telefoon, email, social media. Uitvoering van de overeenkomst.
 
Maximaal twee jaar

Gebruik van je gegevens als je gebruik maakt van je privacyrechten of klachten hebt
E. Documenteren van je privacyrechten
Doel Om welke gegevens gaat het? Reden Bewaartermijn
Heb je in het verleden een bestelling bij Bibakado geplaatst of via het contactformulier op de website of social media een vraag gesteld? Dan kun je ons vragen om de gegevens die wij van je gebruiken in te zien. Ook kun je ons verzoeken die gegevens aan te passen of te verwijderen. Of dat we het gebruik van jouw persoonsgegevens beperken. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en toestemming voor het gebruik van je gegevens intrekken. Meer hierover lees je in hoofdstuk 5: Jouw privacyrechten. Alle informatie en gegevens over de vraag van een (oud) klant om inzage, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens, beperking van gegeven gebruik, bezwaar en gegevensoverdracht. Wettelijke verplichting.
 
Uiterlijk twee jaar na afhandeling van het verzoek.

Gebruik van je gegevens om wettelijke verplichtingen na te komen
F. Nakomen overige wettelijke verplichtingen
Doel Om welke gegevens gaat het? Reden Bewaartermijn
Soms zijn we verplicht om gegevens te verstrekken aan 'derden': andere partijen dan wij en jij als klant. Bijvoorbeeld de belastingdienst. Bibakado kan worden verplicht om bestellingen of facturen te overleggen. Wij werken alleen mee met organisaties die dat mogen doen. En alleen als we hebben vastgesteld dat zo'n verplichting voldoet aan alle eisen die de wet stelt. Bibakado staat alleen persoonsgegevens af als er een rechtsgeldig bevel is. Alle gegevens die Bibakado van jou heeft. Wettelijke verplichting. Maximaal zeven jaar.
 

Overig gebruik van je gegevens
G. Kwaliteit dienstverlening
Wij gebruiken bestellingen en eventuele klachten van klanten om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te verbeteren. We kijken bijvoorbeeld goed naar klachten over bestellingen die niet in goede orde of te laat zijn ontvangen. Zo kunnen we nagaan of we verbeteringen moeten aanbrengen in hoe wij producten klaar maken voor verzending, of met welke koeriers we zaken doen.
3. Cookies op onze website
Bij onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestandje. Dat geplaatst kan worden op je telefoon of computer bij het bezoeken van www.bibakado.nl. Maar voordat wij cookies plaatsen, informeren we je hierover in een cookie statement. Je kunt dan aangeven of je wel of niet met de plaatsing van cookies akkoord gaat.

Met behulp van cookies verzamelen wij bezoekersstatistieken. Denk aan:
         •        het tijdstip van je bezoek
         •        Productpagina’s die je bezocht hebt
         •        het besturingssysteem van het apparaat dat je gebruikt

Wij combineren op geen enkele manier het klikgedrag op de website met klanten en/of bestelgegevens.
De Bibakado website is goed beveiligd en we zorgen voor een goede beveiliging van jouw gegevens. We zorgen ervoor dat onze cookies geen virussen achterlaten op je telefoon of computer.

Hieronder een overzicht van verschillende soorten cookies die wij gebruiken:

a. Functionele cookies:
Functionele cookies noemen we ook wel technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Denk bijvoorbeeld aan cookies die gegevens verwerken die je invult als je een bestelling plaatst.

b. Analytische cookies:
Analytische cookies zijn 'tracking cookies'. We gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. We doen dat om onze website beter te maken. Jouw gebruik van onze site wordt in onze analytische systemen geregistreerd onder een unieke (maar anonieme) ID.  We herkennen alleen jouw instellingen, en geen kenmerken die laten zien wie jij als persoon bent. We kunnen met deze informatie bezoekersstatistieken verzamelen, problemen sneller signaleren en trends analyseren.

Cookies accepteren of weigeren
Volgens Nederlandse wetgeving geldt er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat Bibakado vooraf toestemming moet vragen om cookies te mogen plaatsen op jouw computer, tablet of telefoon. Daarom tonen we je bij een eerste bezoek een pop-up venster, waarin wij jou vertellen welke cookies we willen plaatsen.

In dit pop-up venster kun je aangeven of je hier wel of niet mee akkoord gaat. Zodra jij cookies accepteert of weigert, wordt jouw IP-adres opgeslagen in onze database. Achter jouw IP-adres staat dan of je de cookies (beperkt of volledig) hebt geaccepteerd en op welke datum en tijdstip je dat hebt gedaan. We slaan deze informatie op zodat we jouw voorkeur kunnen bewaren. Vervolgens laden we iedere keer dat je onze site of app bezoekt, de juiste cookies. Deze informatie blijft geldig totdat jij je cookies wist of je voorkeur aanpast.

Je kunt er ook voor kiezen om helemaal nooit cookies op je computer toe te staan. Je doet dit door je browserinstellingen aan te passen. Kijk hiervoor in de handleiding van de netwerkbrowser die je gebruikt.

Hoe kun je cookies zelf verwijderen?
Je kunt cookies weigeren door simpelweg geen toestemming te geven om cookies op je computer te plaatsen. Wijzig je de voorkeuren voor cookies of trek je jouw toestemming voor het plaatsen van cookies helemaal in, dan lezen wij geen cookies meer uit. Wij kunnen al bestaande cookies op jouw apparatuur echter niet verwijderen, omdat we geen toegang hebben tot jouw computer of telefoon. Je kunt zelf bestaande cookies verwijderen via je internetbrowser. Kijk hiervoor in de handleiding van de netwerkbrowser die je gebruikt, zoals Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome of Safari. Ook op de website www.veiliginternetten.nl staat hoe je eerder aangemaakte cookies verwijdert.

Na het verwijderen van cookies herkennen wij je browser niet meer. Daarom krijg je dan opnieuw een cookiemelding te zien.


4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
Soms is het nodig dat we jouw persoonsgegevens delen met 'derde partijen': andere partijen dan Bibakado en jijzelf. Je plaatst bijvoorbeeld een bestelling bij Bibakado die wij laten bezorgen door een koeriersbedrijf. Deze koerier heeft jouw adresgegevens nodig om je bestelling te kunnen bezorgen.

Bibakado maakt alleen gebruik van partijen die veilig omgaan met jouw persoonsgegevens. Als derde partijen jouw gegevens willen gebruiken voor hun eigen marketing- of verkoopdoeleinden, dan geven wij die gegevens alleen als jij daarvoor heel duidelijk toestemming geeft.


5. Jouw privacyrechten
Klanten van Bibakado hebben verschillende rechten als het gaat om het gebruik van hun persoonsgegevens. Zo kun je ons verzoeken om de gegevens die wij van je gebruiken in te zien. Ook kun je ons vragen je gegevens aan te passen. Je kunt ook vragen of wij jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen, of dat we het gebruik van jouw gegevens beperken. Bovendien kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. En je kunt eerder gegeven toestemming voor het gebruik van je gegevens intrekken.

Hoe kun je jouw privacyrechten inroepen?
Als je gebruik wilt maken van jouw privacy-recht(en), dan kun je hiervoor contact opnemen met onze klantenservice.
Voordat we je aanvraag in behandeling nemen, vragen we naar je legitimatie. Zo controleren we of het verzoek door de juiste persoon wordt gedaan. Omdat wij niet alle gegevens nodig hebben, vragen wij je om jouw pasfoto en BSN-nummer op je identiteitsbewijs af te schermen. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van een verzoek.

Inzien
Je kunt bij Bibakado de persoonsgegevens inzien die wij van jou gebruiken.

Aanpassen
Zijn jouw persoonsgegevens niet (meer) correct, bijvoorbeeld doordat je bent verhuisd? Dan kun je dit aan ons doorgeven. Dat kan via onze klantenservice.

Verwijderen
Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken, uit onze systemen te verwijderen. We kunnen echter niet aan elk verzoek voldoen, onder meer omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren. Bovendien hebben we sommige persoonsgegevens nodig om onze diensten te kunnen leveren.

Beperken
Je kunt ons verzoeken om ons gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Maar we kunnen ook hier niet aan elk verzoek voldoen, om dezelfde redenen als die we hierboven hebben genoemd.

Bezwaar maken
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van jouw persoonsgegevens voor doeleinden van 'direct marketing'. Heb je bezwaren tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze klantenservice.

Overdragen gegevens
Als je een bestelling wilt plaatsen bij een andere webshop dan wil je misschien je persoonsgegevens 'meenemen'. Je kunt die gegevens dan ontvangen in een machine-readable-format (CSV). Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
6. De beveiliging van persoonsgegevens
Bij Bibakado zorgen wij er onder meer voor dat wij altijd alle geldende privacywetgeving naleven. Ook houden wij veranderingen in privacybeleid bij en volgen wij de nieuwste technologische ontwikkelingen op de voet.

Geen toegang voor onbevoegden
Technische en organisatorische maatregelen verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Bovendien waakt Bibakado tegen verlies, verminking of een andere vorm van onrechtmatig gebruik van jouw gegevens. Bibakado zorgt ervoor dat het transport en de opslag van jouw persoonsgegevens veilig en zorgvuldig gebeurt.

Meldplicht Datalekken
Toch kan er onverhoopt iets fout gaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens. Er kan sprake zijn van een zogenoemd datalek. Bibakado meldt zo'n datalek bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Heeft dit datalek ernstige gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer, dan informeren we je zo snel mogelijk. We maken bekend wat het datalek inhoudt en wat Bibakado en ook jijzelf kunnen doen om de eventuele schade zo beperkt mogelijk te houden.

Zwakke plek gezien?
Jouw privacy en veiligheid spelen een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling en het onderhoud van onze producten en diensten. Jijzelf kan ons daarbij helpen. Als je denkt dat je in een van onze diensten een zwakke plek hebt gevonden, meld dit dan. We werken graag met je samen om een eventueel probleem zo snel mogelijk op te lossen.
7. Vragen of klachten
Heb je vragen of klachten over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Bibakado? Of heb je een vraag over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via info@bibakado.nl
Het (post) adres van Bibakado is Porta Toga 13, 3995 ZE Houten

Wijzigingen van dit privacy statement
Als we in dit privacy statement veranderingen moeten aanbrengen die voor jou relevant zijn, dan nemen we contact met je op. Dat doen we ook als we jouw gegevens voor redenen willen gebruiken die in deze verklaring (nog) niet genoemd worden. Als we jouw persoonsgegevens in de toekomst aan derde partijen zouden willen verkopen, zullen we je hiervoor eerst duidelijk om toestemming vragen.  


 
 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.